ทุเรียนจะกินปุ๋ยช่วงแตกยอดแดงจริงหรือไม่จริงอย่างไรครับ

ทุเรียนจะกินปุ๋ยช่วงแตกยอดแดงจริงหรือไม่จริงอย่างไรครับ

7 Likes

เคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะ รอผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

1 Like

ทุเรียนที่จะแตกใบอ่อนจะใช้อาหารสะสม ที่ให้แก่ทุเรียนช่วงใบแก่จัด ช่วงใบแดงจึงไม่ดูดปุ๋ยทางใบใดๆ ถ้าหากต้องการให้ปุ๋ยทางใบต้องให้หลังจากใบอ่อนเริ่มมีสีเขียวแล้ว

4 Likes

แล้วทางรากล่ะครับช่วงยอดแดงให้ปุ๋ยได้ไหมครับ

1 Like