สายพันธ์ปาล์มน้ำมัมอะไรให้ลูกโต

สายพันธ์ปาล์มน้ำมัมอะไรให้ลูกโต
IMG_20200820_212647.jpg

5 Likes

อยากรู้ด้วยคับ สนใจปลูกปาล์ม

สายพันธุ์ปาล์มรุ่นใหม่ ๆ ถูกพัฒนาให้เล็กลงในขนาด 20-30 กก/ทะลาย เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว แต่จะถูกชดเชยด้วยปริมาณที่ดกขึ้น แต่ถ้าเน้นว่าเอาทะลายใหญ่ไว้ก่อน ที่เจอมาต้องกลุ่มพ่อ AVROS อย่าง คาลิกซ์ 600, เอเอ ไฮบริดา วันเอส, และกลุ่มพ่อ ยังแกมบิ เอ็มแอล 161 นี่คือตระกูลปาล์มจากมาเลเซีย สายพันธุ์ไนจีเรีย แบล็ค ก็ใหญ่ ส่วนสายพันธุ์จากไทยก็ สุราษฎร์2 , ยูนิวานิช, เปารงค์ ก็ขนาดทะลายสวยครับ
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบอื่นนอกจากสายพันธุ์ทั้งเรื่องดิน น้ำ ปุ๋ย การจัดการก็มีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลผลิตทั้งขนาดทะลายและน้ำหนักรวม และเทคนิคการปลูกสายพันธุ์หลายกลุ่มในแปลงโดยแบ่งโซนพบว่าจะมีปาล์มตัดต่อเนื่องทั้งปี เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์จะมีช่วงเวลาขาดคอที่ต่างกันนั่นเอง

2 Likes

สายพันธ์ุปาล์มที่ ดี ได้แก่ เทเนอร่า , สุราษฎร์1 , สุราษฎร์ 2 เป็นต้น

2 Likes