ขอวิธีการจัดการใบไม้หน่อยครับ

ขอวิธีการจัดการใบไม้หน่อยครับ

3 Likes

ทำปุ๋ยหมักเลยคะ

1 Like

ขอวิธีการจัดการใบไม้หน่อยครับ

รวบรวมทำปุ๋ยหมักเลย +เศษผักและผลไม้ที่เน่าเสียจากการบริโภคก็ได้
วิธี การทำปุ๋ยหมัก
1.ส่วนผสมของปุ๋ยหมัก
1เศษ ชิ้นส่วน พืช หญ้าแห้ง ฟาง เปลือกถั่วฯ
2) เศษพืชขยะมูลฝอย แกลบ กากอ้อย ขุย หรืกาบมะพร้าว เศษผัก ,อาหาร
3) มูลสัตว์ เช่นมูลไก่ มูลวัว มูลหมู ฯ
4)ปุ๋ยยูเรีย เพื่อให้สารไนโตรเจน แก่จุลินทรีย์ ช่วยย่อยได้เร็วยิ่งขึ้น
5) สารเร่งพด.1 ช่วยให้เกิดปฏิกฺริยาในการหมักได้รวดเร็ว
2.ลักษณะกองปุ๋ยหมัก
2.1กองบนพื้น ควรตีคอกไม้ และกองปุ๋ย1/2ของคอกไม้เพื่อสะดวกในการกลับปุ๋ย
2.2กองในหลุม ขนาด 2X4X1หรือ3X6X1 เมตร
3.วิธีการกอง
3.1 กองแบบใช้เศษพืชอย่างเดียว กว้าง 2-3เมตรสูง1-1.5ไม่จำกัดความยาว นำเศษพืชมาวางกองแล้วรดน้ำให้ชุ่มแล้วย่ำจนแน่นดีแล้ว นำดินมาวางทับบนกองปุ๋ยหมัก โดยเลือกดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งของเชื้อจุลินทรีย์
3.2กองแบบผสมมูลสัตว์ โดยกองแบบนำมูลสัตว์มาผผสมด้วย ในสัดส่วน2:10โดยน้ำหนัก ชั้นแรกเป็นเศษพืชกว้าง 2-3เมตร สูง30-40 เซนติเมตร ยำ่พร้อมรดน้ำให้ชุ่มยำ่ให้แน่น แล้วทับด้วยปุ๋ยคอก บางๆ หนาประมาณ 3-5 เซนติเมตรและทำเช่นนี้ประมาณ 3-4 ชั้น
3.3กองปุ๋ยหมักผสม ไนโตรเจน และมูลสัตว์ในสัดส่วน 100:20:0.2 การทำกองเหมือน 3.2แต่เติมเรียหลังโรยมูลสัตว์แล้วเช่นเดียวกันทำเป็นชั้นๆไป
3.4 กองปุ๋ยหมักแบบเศษพืช+ปุ๋ยคอก +ยูเรีย +สารเร่งพด1.แบ่งให้พอแต่ละชั้นโดยผสมสารเร่งราดหลังสุดเป็นชั้นๆไป
3.5กองแบบใช้สารเร่งจากปุ๋ยหมักต่อเชื้อ
โดยในการหมักปุ๋ยครั้งต่อไป ให้เก็บปุ๋ยที่หมักเป็นหัวเชื้อต่อ โโยมีสัดส่วน เศษพืช 1 ตัน ปุ๋ยที่หมักเป็นแล้ว 200 กิโลกรัม+ ยูเรีย 2.กิโลกรัม การปฎฺบัติเหมือนข้อ 3
4.การปฏิบัติดูแลรักษาปุ๋ยหมัก
4.1 ให้น้ำสม่ำเสมอและต้องตรวจดูให้ความชื้นทั่วกอง และทำที่พลางแสงบนกอง เพื่อลดการระเหยของน้ำจากกองปุ๋ยหมัก
4.2 การกลับกองปุ๋ยหมักควรทำทุกๆ 7-10 วัน/ครั้ง เพื่อลดความร้อน และช่วยระบายอากาศของกองปุ๋ยหมัก
4.3เมื่อปุ๋ยหมักผ่านการหมักโดยสมบูรณ์แล้วเศษพืชเป็นสีน้ำตาล-ดำ เนื้อละเอียดอ่อนนุ่ม ไม่มีกลิ่น อุณภูมิต่ำเท่ากับภายนอก มีวัชพืนขึ้น หากวิเคราะห์ทางเคมีC:N =20:1ถือว่าปุ๋ยหมักนี้สมบูรณ์แล้วให้เก็บปุ๋ยหมักไว้ในโรงเรือนที่มีที่กำบังแดดและฝนได้

ขอบคุณครับ