มีใครทราบไหมครับ โรคอะไร เกิดจากอะไรครับ ต้นกรีนโอ๊ค

มีใครทราบไหมครับ โรคอะไร เกิดจากอะไรครับ ต้นกรีนโอ๊ค

8 Likes

น่าจะเป็นอาการเน่า จากเชื้อรา Rhizoctonia ( ไรซ๊อกโทเนีย) ซึ่งเป็นเชื้อราในดิน

1 Like

น่าจะเป็นราแบบที่อาจารย์บอกค่ะ คงรดน้ำมากไป สาหร่ายขึ้นเลย

1 Like

ดินที่ใช้ปลูก คลุกด้วยปูนขาว แล้วตากแดดไว้สัก ๑-๒ สัปดาห์ สามารถนำกลับมาใช้ได้

1 Like

ไตรโคเดอม่าจะควบคุมได้ไหมครับ

สำหรับเชื้อชนิดนี้ ใช้ไตรโคเดอร์ม่าคลุกดิน ใช้ควบคุมได้