มีที่ดินทำนาแต่จะทำเป็นร่องสวนควรทำระยะห่างร่องดินร่องน้ำเท่าไรดีครับ

มีที่ดินทำนาแต่จะทำเป็นร่องสวนควรทำระยะห่างร่องดินร่องน้ำเท่าไรดีครับ

มีที่ดินทำนาแต่จะทำเป็นร่องสวนควรทำระยะห่างร่องดินร่องน้ำเท่าไรดีครับ

ถ้าแบบยกร่องหลังร่องกว้าง 4 เมตรท้องร่องกว้าง 1.5 ลึก1เมตร

1 Like