บ้านผมมีปัญหาดินแข่งปลูกพืชอะไรก็ไม่งามรดน้ำก็เหมือนไม่รดมีวิถีแก้ไขไหมครับ

บ้านผมมีปัญหาดินแข่งปลูกพืชอะไรก็ไม่งามรดน้ำก็เหมือนไม่รดมีวิถีแก้ไขไหมครับ

1 Like

๑. ปลูกปอเทือง หรือ ถั่วเขียว แล้วไถกลบ ในช่วงที่พืชเริ่มออกดอก จะช่วยปรับปรุงดินให้โปร่งขึ้น
หรือ
๒. หาปุ๋ยหมักมาใส่ จะปรับสภาพดินได้มากกว่า
๓. ทุกครั้งที่ปลูกพืช พยายามหาปุ๋ยคอกมารองก้นหลุม
ค่อยๆปรับปรุงไปจะดีขึ้นเอง

3 Likes

เพิ่มอินทรีย์วัตถุค่ะ วิธีที่ง่ายๆ แต่ได้ผลดีคือ พวกหญ้าที่ขค้นในสวน พอตัดแล้วให้กองรวมๆ กัน แล้วน้ำจุลิทรีย์จาวปลวกไปหมักกับขยะเปียกแล้วน้ำมาราดจะย่อยสลายได้เร็ว แล้วนำมาใส่ต้นไม้ ใช้ปลูกต้นไม้ ทำทั่วสวนก็จะงามทั่วสวนค่ะ เสริมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วงกลางวันก็จะยิ่งดี วิธีการทำจุลินทรีย์ทั้งสองตัว หาดูได้ในยูทูปค่ะ

3 Likes