อยากเลี้ยงแพะค่ะขอความรู้หน่อยค่ะ

อยากเลี้ยงแพะค่ะขอความรู้หน่อยค่ะ