ต้นอะไรครับ

ต้นอะไรครับ

สีคล้ายพลูด่าง แต่ใบไม่เหมือน ไม่แน่ใจค่ะ