อยากส่งออกส้มโอ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

อยากส่งออกส้มโอ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ https://stream.mux.com/LBcFT4VYiPmClwjLs01GHUek7KK4UM8cwGND2D1WlSPs.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/4hw2uht25h.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=mnAziZCO7KoIZj27mY8Why1k4PE100lKP8D02q02YD2aVA

ลองติดต่อพวกร้านรับซื้อไหมคับ