เริ่มให้ปุ๋ยช่วงไหน นับตั้งแต่เริ่มปลูกครับ

เริ่มให้ปุ๋ยช่วงไหน นับตั้งแต่เริ่มปลูกครับ

1 Like

ผมก็เริ่มปลูกแซมเหมือนกันครับ รอคำแนะนำ

การปุ๋ยกาแฟเล็กหลังปลูก แล้วประมาณ 1เดือนหลังที่ระบบรากใหม่เริ่มเดินโดยสังเกตว่ามีการแตกใบใหม่แล้วก็เริ่มให้ปุ๋ย สูตรเสมอ เช่น 15-15-15 อัตรา 150-350 กรัม/ต้น/ปี(ปี1-3 ส่วน อายุ 4ปีขึ้นไป ให้750-900 กรัม/ต้น/ปี) แบ่งใส่ 3 ครั้งปกติแล้วจะใส่ในช่วง พค.-สค-ตค.ของรอบปี