สอบถามครับ ทุเรียนมีอาการร่วงแบบนี้เกิดจากสาเหตุใดครับอาจารย์มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับ

สอบถามครับ ทุเรียนมีอาการร่วงแบบนี้
เกิดจากสาเหตุใดครับอาจารย์
มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
ขอบคุณครับ

10 Likes

ต้นมีการแตกใบอ่อน หรือใบอ่อนกำลังแก่ไหมคับ

1 Like

บำรุงมากไปไม่ดีครับทำให้ใบอ่อนแตกยอดใหม่แล้วผลล่วงได้

1 Like

ตอนที่เขามีดอกออกมาควรงดปุ๋ยทุกชนิดเพราะจะทำให้เขาสลัดลูกทิ่งแล้วสร้างใบอ่อนค่ะ

1 Like

ใบอ่อนกำลังมาครับ

ขอบคุณครับ

ครับผม

สอบถามครับ ทุเรียนมีอาการร่วงแบบนี้เกิดจากสาเหตุใดครับอาจารย์มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับ

ทุเรียนแตกใบอ่อนขณะผลอ่อนมีผลต่อการหลุดร่วง จะเป็นศึกการแย่งอาหารจากต้นมาใช้ระหว่างผลอ่อนกับใบอ่อน** โดยใบอ่อนจะมีแรงดึงอาหารมาใช้ได้ดีกว่าผล มีผลทำให้ผลอ่อนร่วง
การแก้ไข
1.ถ้าใบอ่อนแตกเลยระยะหางปลาไปแล้ว ต้องเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วขึ้น และเพิ่มอาหารให้ผลอ่อนด้วยโดยการพ่นปุ๋ย เกล็ด 0-42-56 หรือ 12-3-4หรือ 0-52-34 อัตรา 500กรัม +แม็กนีเซี่ยม 250มิลลิลิตร เพิ่มน้ำตาลแก่ผลอ่อน และ เร่งใบอ่อนให้แก่เร็วขึ้น
2.แต่ถ้าใบอ่อนเพิ่งเริ่มแทงหางปลา ต้องยับยั้งการแตกใบอ่อน เพิ่มอาหารให้ผลอ่อน ปุ๋ยเกล็ด 13-0-46อัตรา 2 กิโลกรัมผสม 0-42-56 อัตรา 50 กรัม ผสม เมพิควอทคลอไรด์ 25%อัตรา 100-150 มิลลิลิตร ผสม แม็กนีเซี่ยม อัตรา 250 มิลลิลิตร ในน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3-5 วันจนกว่าใบจะแก่ ช่วย หยุดยั้งการแตกใบอ่อน เพิ่มน้ำตาลแก่ผลอ่อนและเร่งใแก่จะช่วยหยุดยั้งการหลุดร่วงของผลอ่อนได้
ลองดูว่าใบอ่อนทุเรียนของท่านอยู่ระยะไหนก็พิจารณาตามข้อ 1.หรือ 2.

2 Likes

ขอบคุณครับอาจารย์