สอบถามครับปลูกที่ในที่ซ้ำเดิม ใบเหวี่ยวคิดว่าเป็นรากเน่า รักษายังไงดีครับ เป็นไม่ทุกต้นครับ

สอบถามครับปลูกที่ในที่ซ้ำเดิม ใบเหวี่ยวคิดว่าเป็นรากเน่า รักษายังไงดีครับ เป็นไม่ทุกต้นครับ

2 Likes

ย้ายที่ปลูกไหมคะ หรือไม่ก็ปลูกพืชอื่นคั่นก่อน ให้ดินมันปรับสภาพ ไม่อย่างงั้นดินมันก็จะยังมีเชื้อ ปลูกยังไงก็เหมือนเดิม

จำแนกอาการเหี่ยวของพริกได้หรือไม่

วิธีการจำแนกอาการเหี่ยวอย่างง่ายๆ
๑. ดูที่โคนมีเส้นใยสีขาวและมีเม็ดกลมๆสีขาวจนถึงสีน้ำตาลเข้มหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าเป็นโรค ราเม็ดผักกาด
๒. ถ้าไม่มี ถอนต้นเหี่ยวตัดต้นใกล้ๆโคนต้น นำมา แช่น้ำในภาชนะใส สักครู่ถ้าเห็นเมือกสีขาวขุ่นไหลออกมา แสดงว่าเป็นโรคเหี่ยวจา แบคทีเรีย
๓. ถ้าแช่แล้ว เมือกไหลออกมา อาจจะเป็นเชื้อราในดินอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ค่อยสร้างเส้นใย

ลองจำแนกดู แล้ว แจ้งผลมาค่อยว่ากันถีงแนวทางการจัดการ ในแปลง

ถ้ามีเมือกออกจะเห็นตามภาพ

อาการรากไม่ราใดครับ แต่ต้นจะมีแผลเป็นจะเหมือนช้ำๆพอโดนแดดก็เหยี่ยวตายครับ

ได้ทดลองตัดต้นแช่น้ำ ตามภาพที่ส่งมาให้ดูไม๊ค่ะ
ตรวจสอบให้แน่ใจจะได้แนะนำการควบคุมได้ถูกโรค

1 Like

ใช่ครับอาจารย์ มันมีเมือกออกมาจริงๆด้วยผมต้องรักษาป้องกันด้วยยายังไงบ้างครับ

แสดงว่า อาการเหี่ยวเกิดจากเชื้อ แบคทีเรีย เป็นเรื่องยากกมากที่จะควบคุมเชื้อแบคทีเรียในดิน แต่จะแนะนำแนวทางที่จะลดความเสียหายได้บ้าง

การจัดการ
๑.ถอนต้นเป็นโรคออกจากแปลง เวลาถอนแล้วให้ใส่ถุงหรือภาชนะใดๆ อย่าเดินถือออกไปเฉยๆ เพราะจะเป็นการแพร่กระจายโรคที่ติดอยู่ในดิน
๒.เตรียม ปูนขาว และ ยูเรีย นำยูเรีย ๒๐ กรัม ปูนขาว ๒๐๐ กรัม ผสมกันในถุงเล็กๆให้เข้ากัน แล้วนำไปโรยในหลุมที่ถอนต้นออกไป กลบดิน แล้วรดน้ำบางๆเพื่อปิดรูดิน สาร ๒ ชนิดนี้ เมื่อผสมกันจะเกิดเป็นก๊าซแอมโมมเนีย เบา จะลอยขึ้น ดังนั้นต้องตบดินให้ดี เพือขังแก๊สไว้ ทำอย่างนี้ทุกหลุมที่ถอนออก ถ้าวันรุ่งขึ้นได้กลิ่นแอมโมเนีย ต้องตบดินให้แน่นและรดน้ำบางๆซ้ำ
๓ .หลีกเลี่ยงการให้น้ำตามร่อง ถ้าจำเป็นต้องให้น้ำตามร่อง ต้องสำรวจต้นเป็นโรค ถอนออก รมดินด้วยยูเรียปูนขาว ตามข้อ ๒ แล้ววันรุ่งขึ้นค่อยให้น้ำ

ระยะเวลาที่จะปลูกซ้ำต้องรอนานไหมครับ แล้วต้นบริเวณรอบถ้าเราสามารถใช้ยาป้องกันได้บ้างไหมครับ

ไม่มีสารเคมีสำหรับเชื้อแบคทีเรียในดิน
ถ้าจะปลูกซ้ำหลุมเดิม อายุต้นจะห่างจากรุ่นเดิมมาก การเจริญจะมีปัญหาไม๊
ถ้าจะใช้พื้นที่เดิมทั้งพื้นที่ ใช้การรมดินด้วย ยูเรียปูนขาว

การรมดินเพื่อลดการระบาดของเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวในดิน

ใช้ยูเรีย+ ปูนขาว อัตรา ๘๐ + ๘๐๐ กก.ต่อไร่ ( ๑,๖๐๐ ตารางเมตร)

วิธีการรมดินมีอยู่ด้วยกัน ๓ รูปแบบ

๑ การรมอย่างละเอียดพิถีพิถัน เป็นการรมในพื้นที่ไม่กว้างมากนัก โดยเฉพาะเป็นการรมดินหลังจากเตรียมแปลงเสร็จแล้ว ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

๑.เตรียมแปลงปลูก ย่อยดินให้ละเอียด

๒. เปิดหน้าดินตามแนวร่องทั้ง ๒ แถวให้ลึกพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการปลูกแบบแถวเดี่ยวหรือสองแถวก็แล้วแต่

๓. คำนวณพื้นที่แปลงย่อยที่จะรมดิน แล้วชั่งสารแต่ละอย่างตามอัตราที่ต้องการใช้ในแต่ละแปลงปลูก: ตัวอย่างเช่น แปลงปลูกกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๐ เมตร(ทำเป็นแนวร่อง ๒ แถวปลูก) คิดเป็นเนื้อที่ ๒๐ ตารางเมตร ดังนั้นต้องใช้ ยูเรีย ๑ กิโลกรัม + ปูนขาว ๑๐ กิโลกรัม

๔. ผสมสารที่ชั่งมาให้เข้ากัน แล้วแบ่งครึ่งเพื่อใส่ในแต่ละแถว

๕. หลังจากโรยสารผสมแล้ว กลบดินแล้วใช้จอบตบให้แน่น

๖. รดน้ำบางๆเพื่อให้รูดินเชื่อมติดกัน เพื่อกันการระเหยของก๊าซที่เกิดขึ้น

๗. หมั่นตรวจสอบว่ามีก๊าซระเหยออกมาหรือไม่ ถ้ามีกลิ่นออกมาให้ตบดินให้แน่นและรดน้ำซ้ำทันที ถ้าไม่มีกลิ่นระเหยขึ้นมาก็ควรรดน้ำซ้ำบ้างเพื่อขังก๊าซเอาไว้

๘. รมดินไว้ประมาณ ๑๐-๑๕ วัน เปิดหน้าดินแล้วย้ายปลูกได้

๒. การรมดินเพื่อป้องกันการระบาดของโรคหลังจากเกิดโรคในแปลงปลูกแล้ว

๑. ถอนต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูก

๒. ชั่งยูเรีย ๒๐ กรัม ปูนขาว ๒๐๐ กรัม(สำหรับพื้นที่ ๑ ตารางฟุต) ผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปคลุกดินในหลุมที่ถอนต้นพืชเป็นโรคออกไปแล้ว

๓.กลบดินแล้วใช้จอบตบให้แน่น

๔. รดน้ำบางๆเพื่อให้รูดินเชื่อมติดกัน เพื่อกันการระเหยของก๊าซที่เกิดขึ้น

๓. การรมดินในพื้นที่กว้างๆ

๑.ไถดินให้ละเอียด

๒. คำนวณเนื้อที่ทั้งหมดที่ไถไว้:ตัวอย่างเช่น แปลงกว้างประมาณ ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร คิดเป็นเนื้อที่ ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ดังนั้นต้องใช้ ยูเรีย ๖๐ กก. ปูนขาว ๖๐๐ กก.

๓. ชั่งสารตามอัตราที่กำหนด

๔. ผสมสารทั้ง ๒ อย่างให้เข้ากันให้ดี

๕. หว่านให้ทั่วแปลง

๖. ไถกลบให้ลึกพอสมควร

๗. ปาดหน้าดินให้เรียบ

๘. รดน้ำพอสมควร

ทิ้งดินไว้ประมาณ ๑๐- ๑๕ วันก็สามารถย้ายปลูกพืชได้

ขอบคุณมากๆเลยครับ

การรมดินด้วยยูเรีย+ปูนขาว นั้น จะทำให้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ตายไปด้วย ควรใข้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ เช่นมีต้นตายมากกว่า 25% ถ้าน้อยกว่านั้นควรจะทำเป็นหลุมๆจะดีกว่า
ถ้ารมดินทั้งแปลงก่อนปลูกจะต้อง เพิ่มความอุดทสมบูรณ์กับดิน แบะเพิ่มจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ด้วย โดยควรใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมากๆ และเพิ่มเขื้อไตรโคเดอร์ม่าด้วย

Welcome