ขออนุญาตสอบถาม ผู้รู้หน่อยครับ สระเจาะ ราคาเท่าไหร่ครับ หรือตามขนาด กว้าง ยาว ลึก ครั

ขออนุญาตสอบถาม ผู้รู้หน่อยครับ สระเจาะ ราคาเท่าไหร่ครับ หรือตามขนาด กว้าง ยาว ลึก ครั