ผมมีพื้นที่ว่างเปล่าประมาณ 4 ไร่ เป็นที่ที่ขุดดินขายไปแล้ว จะทำประโยชน์ทางการเกษตรอะไได้ไหมครับ

ผมมีพื้นที่ว่างเปล่าประมาณ 4 ไร่ เป็นที่ที่ขุดดินขายไปแล้ว จะทำประโยชน์ทางการเกษตรอะไได้ไหมครับ

1 Like

คิดว่าอาจจะต้องปรับปรุงลงหน้าดินใหม่นะคะ