จะปลูกฝรั่งจะเอาพัธร์อะไรดีครับ

จะปลูกฝรั่งจะเอาพัธร์อะไรดีครับ

4 Likes

กิมจู ครับ

กิมจูครับ

จะปลูกฝรั่งจะเอาพันธ์ุ อะไรดีครับ

1.พันธ์ุ กิมจู
2.หงเป่าซือ ไส้แดง

ขอบคุณครับ