ปลูกข้าวบนแพเคยเห็นแต่ในแม่น้ำในบ่อดินสามารถปลูกได้ไหมครับ

ปลูกข้าวบนแพเคยเห็นแต่ในแม่น้ำในบ่อดินสามารถปลูกได้ไหมครับ.

1 Like

จะมีวิธีการปลูกที่เรียกว่า ข้าวน้ำลึก ครับ ข้าวที่ปลูกในพื้นที่น้ำลึก ระดับน้ำในนามากกว่า 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 100 เซนติเมตร ก็จะมี พันธุ์ข้าว กข17 ผลผลิตประมาณ 645 กิโลกรัมต่อไร่

หมายถึงปลูกข้าวลอยน้ำใช่ไหมคะ ยังไม่เคยเห็นคนทำในบ่อเหมือนกัน

น่าสนใจดี ไม่เคยได้ยินมาก่อน