ทำไมเมล่อนลายไม่เสมอกันครับทั้งๆที่ติดลูกพร้อมกัน

ทำไมเมล่อนลายไม่เสมอกันครับทั้งๆที่ติดลูกพร้อมกัน

5 Likes

เนื่องอายุดอกที่ไม่เท่ากัน การขึ้นลายไม่พร้อมกัน

2 Likes

ขอบคุณครับความรู้ใหม่