จะทำให้มีน้ำขังเป็นสระในบ่อดินที่ขุดแล้วได้อย่างไร (ตอนนี้มีน้ำในหน้าฝน พอหน้าแล้งจะแห้งครับ)

จะทำให้มีน้ำขังเป็นสระในบ่อดินที่ขุดแล้วได้อย่างไร (ตอนนี้มีน้ำในหน้าฝน พอหน้าแล้งจะแห้งครับ)

1 Like

แนำนำเจาะบาดาลใกล้สระติดตั้งระบบโซล่าเซลสูบน้ำเติมตลอดทั้งวันเลยครับ

ไม่ได้เป็นผู้ขายและไม่มีส่วนได้ครับ แนะนำเป็นตัวอย่างครับ เห็นราคาน่าลองครับ