อยากรู้เกี่ยวกับอ้อยคั้นน้ําสุพรรณบุรี 50 จะปลูกพื้นที่ดินที่มีก้อนหินเยอะๆได้หรือไม่

อยากรู้เกี่ยวกับอ้อยคั้นน้ําสุพรรณบุรี 50 จะปลูกพื้นที่ดินที่มีก้อนหินเยอะๆได้หรือไม่

1 Like

อาจจะยากเหมือนกันนะครับ ปกติชอบดินร่วนๆ