ผมพอจะมีที่นา ที่ว่างเปล่า ไม่ใด้ปลูกอะไร อยากจะถามว่า ถ้าเราจะปลูก พืช อะไร สักอย่าง ควรปลูกอะไรดี

ผมพอจะมีที่นา ที่ว่างเปล่า ไม่ใด้ปลูกอะไร อยากจะถามว่า ถ้าเราจะปลูก พืช อะไร สักอย่าง ควรปลูกอะไรดี

1 Like

ดิน น้ำ อากาศดีแค่ไหนครับ

2 Likes

หัวใจของเกษตร อันดับแรกคือแหล่งน้ำครับผม

3 Likes

ดิน เป็นดินนาเก่า คับ ผลผลิต ข้าว ได้ไม่ข่อยดีคับ ส่วนเรื่องน้ำ ไม่มีแหล่งน้ำคับ ต้องขุดบ่อ คับ ส่วนเรื่อง อากาศ ปกติคับ

แหล่งน้ำ ต้องสร้างเองคับ หมายถึงขุดบ่อ ประมาณ นั้นคับ

คิดว่าคงมีน้ำแล้วใช่ไม๊ครับ…ถึงได้ถามว่าจะปลูกอะไร…ผมแนะนำ “ไผ่เลี้ยง” (หวานหรือธรรมดาก็ได้) หรือไผ่รวกก็ได้…เพราะหากปลูกต้นฝน ทนให้น้ำทุกวัน ปลายฝนต้นก็จะติดและแทงหน่อ …หลังจากนั้นเค้าก็จะรอดอยู่กับเราได้นาน …ไม้ลำตรงเก็บขายได้ (เขตราชบุรีเป็นกรีนเบลของกรุงเทพฯคือโซนเกษตรกรรมส่งสินค้าเกษตรเข้าเมืองใหญ่ทำเกษตรกรรมใช้ไม้ไผ่มากอยู่แล้ว) …ทำหน่อไม้นอกฤดูก็ได้ราคา… หน่อมากเกินสามารถ ต้มอัดถุง/ปี๊บ ดอง เก็บไว้ขายได้…สัก 3 ปีวัชพืชในแปลงไผ่ก็จะเริ่มน้อยลง (รากไผ่สานไว้แย่งอาหารจากพืชที่ขึ้นใหม่และทรงพุ่มที่บังแสงแดด และใบที่ทับถมใต้กอไผ่… น่าสนใจครับ

มีน้ำแล้วก็ปลูกทุเรียนดี

ผมพอจะมีที่นา ที่ว่างเปล่า ไม่ใด้ปลูกอะไร อยากจะถามว่า ถ้าเราจะปลูก พืช อะไร สักอย่าง ควรปลูกอะไรดี

พืชที่ปลูกแล้วเลี้ยงง่าย ทำออกนอกฤดูก็ได้ ตลาดส่งออกได้ดี คือมะม่วง น้ำดอกไม้ เขียวเสวย หรือมะยงชิดผลโต หรือมะขามเปรี้ยว โดยการทำแบบต้นเตี้ยทั้งหมดเพื่อการจัดการได้ง่าย

1 Like

ขอบคุณมากคับ อาจจะขอคำแนะนำเพิ่มนะคับ

1 Like

ขอบคุณคับ คำแนะนำที่ดีมากคับ