โทสนะคับอยากรู้ราคาผักสลัดคับตอนนี้กี่บาทต่อกิโลแล้วราคาขายส่งอยู่ที่กี่บาทต่อกิโล

โทสนะคับอยากรู้ราคาผักสลัดคับตอนนี้กี่บาทต่อกิโลแล้วราคาขายส่งอยู่ที่กี่บาทต่อกิโล

2 Likes

พวกราคาขายนี่พูดยากเลยครับ น่าจะต้องถามตามตลาดใหญ่หรือจุดรับซื้อ

ต้องถามกับร้านๆที่รับซื้อเลย ราคาน่าจะไม่เท่ากัน แต่คงต่างไม่เยอะ