ดินไม่ดีคะ ขนาดหน้าฝนหญ้ายังไม่ค่อยเกิด อยากปลูกผักสวนครัวไว้กินจะแก้ยังไงคะ

ดินไม่ดีคะ ขนาดหน้าฝนหญ้ายังไม่ค่อยเกิด อยากปลูกผักสวนครัวไว้กินจะแก้ยังไงคะ

6 Likes

ดินไม่ดีคะ ขนาดหน้าฝนหญ้ายังไม่ค่อยเกิด อยากปลูกผักสวนครัวไว้กินจะแก้ยังไงคะ

หน้าดินถูกการชะล้างหน้าดินไป อยากปลูกผัก
1ไถพรวน ปรับดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมากๆ แล้วค่อยทำการปลูกพืช

2 Likes

ไถหน้าดินขึ้นมา ใช้ฝาดลึกสุดนะคะ แล้วค่อย ไถอีกรอบผสมมูลสัตว์ต่างๆที่เรามี แล้วราดตามด้วย เชื้อไตรโคเดอร์มานะคะ

2 Likes

คลุมดินเลยครับ ไปหาเศษใบไม้ เศษฟาง คลุมทิ้งไว้ให้ทั่ว แค่รอ เดี๋ยวดินก็ดีเองครับ