เป็นอะไรครับและมีวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไรครับ

เป็นอะไรครับและมีวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไรครับ

1 Like

ดูเหมือนเน่าเลยครับ

หล่นอยู่ที่โคนแล้วเน่า หรือ เน่าอยู่บนต้นครับ