ขออนุญาติสอบถามครับ แบบนี้เป็นโรคอะไรครับ

ขออนุญาติสอบถามครับ แบบนี้เป็นโรคอะไรครับ

3 Likes

ขอดูภาพหลังใบด้วยค่ะ

หลังใบครับ

ขอรูปใบเดียวกับรูปที่๑ ที่มีจุดสีน้ำตาลด้านหน้าใบนะคะ

รูปนี้ครับ ใบเดียวกับรูปเป็นจุดสีน้ำตาล

แต่อย่างไรก็ตาม อาการที่เกิดขึ้น เป็นกลุ่มของโรคใบจุด แต่ยังไม่สามารถจำแนกได้ว่าเชื้ออะไร
สำหรับกลุ่มใบจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อสาเหตุชนิดไหน การจัดการจะใกล้เคียงกัน

แนวทางการจัดการ
๑.เมื่อพบการระบาดของโรค ควรตัดแต่งกิ่งที่ป็นโรค เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุในแปลงปลูก แล้วพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ
๒. กำจัดเศษซากพืช ที่ตัดแต่งกิ่งออกจากแปลงปลูกให้หมด อย่าปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นแหล่งสะสมโรคและแหล่งแพร่กระจายโรค ในช่วงที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเช่นอากาศแล้งจัดๆ เศษซากพืชที่เป็นโรคเหล่านี้จะเป็นแหล่ง พักตัวของเชื้อสาเหตุโรคต่างๆ

๓. พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะ ฟลูโอไพแรม) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สารกลุ่มคอปเปอร์ แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

รีบพ่นสารฯนะคะ เพราะเชื้อยังไม่สร้างส่วนขยายพันธุ์มากนัก การจัดการจะสามารถยับยั้งได้ดี

ขอบคุณมากครับอาจารณ์

อาการยังดูไม่น่ากลัว รีบกันไว้ตามคุณอรพรรณว่าครับ สู้ๆ

ใช่ เคยเห็นบางสวนเป็นเยอะกว่านี้ อันนี้โชคดี