ลูกมังคุดล่วงจะแก้ไขอย่างไรดี

ลูกมังคุดล่วงจะแก้ไขอย่างไรดี

เหตุของผลไม้หลุดจากขั้วเกิดจาก การผลิตเอทธิลีน(ethylene) ของต้นไม้ในส่วนข้อต่อ(บางจุด)ของต้นไม้ และเอทธิลีนที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากพืชขาดธาตุแคลเซียม(Calcium) บางจุดเช่นข้อต่อขั้วผลไม้ ทางแก้คือใช้แคลเซี่ยมพ่นทางใบ ในระยะติดผล…
เหตุที่พืชผลิตเอทธิลีน มันก็มีที่มานะ…

1 Like