มีทั้งต้นกล้วย ต้นลำไย ผมจะโค่นเพื่อถมที่ ทำแปลงผัก ผมจะเอาต้นกล้วยใบกล้วยไปขาย หรือระบาย ออกเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร

มีทั้งต้นกล้วย ต้นลำไย ผมจะโค่นเพื่อถมที่ ทำแปลงผัก ผมจะเอาต้นกล้วยใบกล้วยไปขาย หรือระบาย ออกเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ที่ไหนดี

2 Likes

เห็นบางคนเอากล้วยไปทำปุ๋ยหมักน้ำหมักนะคะ คุ้นๆ

1 Like

มีทั้งต้นกล้วย ต้นลำไย ผมจะโค่นเพื่อถมที่ ทำแปลงผัก ผมจะเอาต้นกล้วยใบกล้วยไปขาย หรือระบาย ออกเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ที่ไหนดี

ต้นกล้วย ลำต้น ใบกรีดเป็นพับ ส่งขายตลาดปากคลองตลาด กรุงเทพเขาเอาต้นไปจัดดอกไม้สด ใบใช้ทำบายศรีงานเย็บแบบ ที่สุโขทัย พิษณุโลกส่งมาขายกรุงเทพฯ

1 Like