พริกใบหงิกเกิดจากอะไรครับ

พริกใบหงิกเกิดจากอะไรครับ

1 Like

ขอดูรูปอาการคับ แต่หลักๆน่าจะแมลงลงคับ

พริกใบหงิกเกิดได้หลายสาเหตุ
1.ไรขาวพริก ขอบใบหงิกงองุ้มลง
2.เพลี้ยไฟ ขอบใบงอม้วนขึ้น
3.ไวรัส หงิกงอและมีอาการด่างเหลือง
4.ใบยอดหงิกเป็นสีเขียว ใบลีบเล็ก
ถ้ามีภาพประกอบจะวินิจฉัยได้