ลำไยเตรียมต้นรอบใบที่สองโดนอะไรเข้าไปใบเป็นจุดเล็กเล็ก

ลำไยเตรียมต้นรอบใบที่สองโดนอะไรเข้าไปใบเป็นจุดเล็กเล็ก

เหมือนไข่แมลงซักอย่างเลยคับ

1 Like

เพลี้ยไก่แจ้ลำไยวางไข่ สักพักจะเจาะออกมาเป็นตัวเต็มวัย

1 Like

ขอบคุณครับ