มันสำปะหลังระวังให้ดี! เพลี้ยหอยเกล็ดขาวมาแน่ แช่ท่อน-ป้องกันไว้ก่อน

มันสำปะหลังระวังให้ดี! เพลี้ยหอยเกล็ดขาวมาแน่ แช่ท่อน-ป้องกันไว้ก่อน

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

ก่อนปลูก

 1. ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยหอยเกล็ดขาว

 2. ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเพลี้ยหอยเกล็ดขาวเข้าทำลาย ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้

 • มาลาไทออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
 • อิมิดาคลอพริด 70% WG อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
  โดยแช่ท่อนพันธุ์นาน 10 นาที ผึ่งให้แห้งก่อนปลูก

หลังปลูก

หมั่นสำรวจการระบาดของเพลี้ยหอยเกล็ดขาว ถ้าพบการระบาด ให้ทำการป้องกันกำจัด ดังนี้

 1. ถอนต้นมันสำปะหลังที่พบเพลี้ยหอยเกล็ดขาว และเก็บไปทำลายนอกแปลง

 2. พ่นสารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้

 • ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 4 กรัม ผสมกับไวต์ออยล์ 67% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
 • อิมิดาคลอพริด 70% WG อัตรา 4 กรัม ผสมกับ ไวต์ออยล์ 67% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
  โดยผสมในน้ำปริมาณน้อย คนให้ละลายเข้ากันดี ก่อนเติมน้ำจนได้ปริมาตรที่ต้องการ พ่นเฉพาะจุดที่พบเพลี้ยหอยเกล็ดขาวเข้าทำลาย

ที่มา : https://at.doa.go.th/ew/backoffice/upload/274apr642.pdf

2 Likes