จำปาดะ จะเริ่มห่อได้..ตอนไหน เพื่อป้องกันหนอนเจาะ

จำปาดะ จะเริ่มห่อได้…ตอนไหน เพื่อป้องกันหนอนเจาะ

1 Like

คล้ายขนุนเหมือนกันนะ

1 Like