น้ำยางพาราไม่ออก หรือออกน้อยต้องทำยังคะ

น้ำยางพาราไม่ออก
หรือออกน้อยต้องทำยังคะ

1 Like

ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น สูตร 29-5-18 อัตรา 1 กก./ต้น /ปี แบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝนค่ะ

2 Likes