ขอสูตรปุ๋ยหมักขี้ไก่หน่อยคับ

ขอสูตร​ปุ๋ยหมักขี้ไก่หน่อยคับ

1 Like

สวนผมขี้ไก่ผสมกับแกลบเผาแล้วก็รำละเอียด รดด้วยน้ำหมักพืชผสมกากน้ำตาลแล้วคลุกครับ

1 Like

ขี้ไก่+กากน้ำตาล+น้ำ หมักไว้สัก หมักไว้สัก 20-25 วัน ผสมน้ำก่อนใช้