สวัสดีครับ หน้าดินปลูกผักของผมขึ้นตะไคร่เขียวปี๋ จะ มีปัญหาทำใหต้นไม้ที่ปลูกตายไหมครับ ปลูกผักกินใบ จำพวกผักกาดครับ อายุ

สวัสดีครับ หน้าดินปลูกผักของผมขึ้นตะไคร่เขียวปี๋ จะ มีปัญหาทำใหต้นไม้ที่ปลูกตายไหมครับ ปลูกผักกินใบ จำพวกผักกาดครับ อายุ12วันครับ

4 Likes

แสดงว่าดินมีความชื้นสูง ถ้าดินแน่นด้วยจะส่งผลให้พืชเน่าที่โคนได้ง่าย แต่ไม่ใช่จากตะไคร่่ที่ขึ้นอยู่ ถ้าสับดินตากแดด ใส่ปุ๋ยหมักป/ปุ๋ยคอก ให้ดินโปร่ง การระบายน้ำดี ก่อนปลูกก็จะดี

4 Likes

ขอบพระคุณครับ