ย่าฉีด กำจัด กก ตัวไหนดีบ้างครับแนะนำหน่อย กก ขึ้นไวมากตัดไม่ไหวขอบคุณคราบ

ย่าฉีด กำจัด กก ตัวไหนดีบ้างครับแนะนำหน่อย กก ขึ้นไวมากตัดไม่ไหวขอบคุณคราบ

1 Like

การจัดการพืตระกูลกก
1.ขุดราก ถอนโคนทิ้ง
2.พ่นสารแบบยาฆ่าเลือกทำลาย เช่น ควิซาโลฟอบ ฟลูอะซิฟอบ ฮาโลซิฟอบ คลีโทดิม แต่จะได้เฉพาะกกขนาดเล็กๆที่พึ่งงอก
3.ใช้ยาฆ่าแบบไม่เลือกทำลาย เช่น กลูโฟซิเนต ไกลโฟเสต

2 Likes

ขอบคุณมากๆครับ