เพาะพันธุ์มะละกอทำไมออกแต่ดอกไม่ออกลูก

เพาะพันธุ์มะละกอทำไมออกแต่ดอกไม่ออกลูก

3 Likes

ปลูกเป็นกอหลายๆต้น แล้วค่อยคัดเอาต้นทีเป็นตัวเมียครับ ที่เป็นดอกคือผู้