มีข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกกัญชงไหมครับ?

มีข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกกัญชงไหมครับ ?