ต้นแตกปริแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ

ต้นแตกปริแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ

2 Likes

เรื่องปกติค่ะพี่ ปุ๋ยน้ำดีมันก็จะแตกเป็นธรรมดา แต่ต้องคอยระวังไม่ให้มีโรคหรือแมลงเข้าทำลายตามรอยแตกค่ะ โรคก็ต้องระวังทอป ส่วนแมลงก็ระวังมอดค่ะ

2 Likes

อาการที่เห็นแสดงว่าต้นทุเรียน สมบูรณ์ดี ลำต้นขยายขึ้น ผิวด้านนอกขยายออก

2 Likes