แมลงอะไรครับเข้ามากินใบไม้ตอนกลางคืนเยอะมากกำจัดอย่างไรครับถ้าไม่ใช้สารเคมีผมใช้น้ำยาสูบฉีดไม่ค่อยได้ผลครับ

แมลงอะไรครับเข้ามากินใบไม้ตอนกลางคืนเยอะมากกำจัดอย่างไรครับถ้าไม่ใช้สารเคมีผมใช้น้ำยาสูบฉีดไม่ค่อยได้ผลครับ

6 Likes

แมงอีนูนครับต้องกำจัดด้วยสารคาร์บาริลหรือแลมด้าไซฮาทรินตามอัตตราการใช้ในฉลากครับแนะนำให้ฮีดช่วงเย็น

1 Like

ด้วงกัดใบ เช่น แมลงนูน แมลงจินูน แมลงนูนหลวง ด้วงกุหลาบ แมลงค่อมทอง ตัวหนอนอยู่ในดินกินรากพืช ตัวแก่กินใบพืชตอนกลางคืน การจัดการควรใช้วิธีผสมผสาน
1.ใช้วิธีกล เก็บตอนกลางคืนมาทำลาย หรือทำปุ๋ยหมัก
2.การใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นไล่ เช่น สาร
สกัดสะเดา หางไหล บรเพ็ด ตะไคร้หอม ข่าแดง
3.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวท์ออย ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้

1 Like