ปีนี้จะทำนาเองครับ จะใช้วิธีปักดำ ในเขต.คลองชลประทาน ระหว่างข้าวเหนียว/ข้าวเจ้า

ปีนี้จะทำนาเองครับ จะใช้วิธีปักดำ ในเขต.คลองชลประทาน ระหว่างข้าวเหนียว/ข้าวเจ้า

1 Like

ก็ลองดูครับ "ข้าว"เป็นพืชปราบเซียนครับทำดีมากแมลงก็ชอบโรคก็มาฝนมาก็ล้ม. ไม่ทำอะไรเลยก็เเคระไม่ออกรวงดี. ดำถี่ข้าวไม่แตกกอแต่ได้ข้าว10ถุง
ดำห่างข้าวแตกกอดีมากได้ข้าว
8ถุงเอาละตูจะหว่านละไม่แตกก่อเลยรักษาไม่ดีทั้งโรคทั้งแมลงรุมแน่แต่ถ้าทำได้ก็จะได้14ถุง
ประสบการณ์ผมประมานนี้ครับ
ปีนี้นาปีผมจะหว่านนาตมและใช้ยาคลุมเลนส่วนพันธุ์ข้าวคัด100%
โดยคัดผ่านน้ำเกลือครับ ปริมานข้าวพันธุ์1ไร่ใช้17กิโลกรัมหว่านวันที่10ก.ค เกียวก็สิ้นพ.ยไม่เกิน5ธ.ค นี้คือปฎิทินทำนาของชาวนายุคใหม่

1 Like