อยากปลูกไม้ผล ที่ทนแล้ว ไว้ที่ทุ่งนา แนะนำด้วยครับ

อยากปลูกไม้ผล ที่ทนแล้ว ไว้ที่ทุ่งนา แนะนำด้วยครับ

3 Likes

อยากปลูกไม้ผล ที่ทนแล้ว ไว้ที่ทุ่งนา แนะนำด้วยครับ

ไม้ผลที่ทนแล้ง ได้แก่ มะม่วง ขนุน มะขามเปรี้ยว