มะเขือกับ พริกฉีดยาตอนเช้าหรือเย็นครับ

มะเขือกับ พริกฉีดยาตอนเช้าหรือเย็นครับ

4 Likes

ถ้าตามทฤษฏี แล ะหลัการณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการยับยั้งการระบาดของศัตรูพืช ซึ่งสัมพันธ์กับการออกมาหากินของแมลง การงอกของเชื้อรา และสภาพอากาศ ควรพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในช่วงเย็น แต่บางครั้งสภาพอากาศและปัจจัยสภาพแวดล้อม ไม่ใ่เอื้ออำนวยในช่วงเย็น ก็ต้องปรับมาพ่นในช่วงเช้ามากๆ หรือ ตามสะดวก

ถ้าฉีดหนอนแมลงต้องช่วงเย็นคับ
ถ้าฉีดฮอร์โมนหรืออาหารเสริมพืช ช่วงเช้าจะดีคับ ปากใบเปิด

1 Like