ทุเรียนรุ่นเท่ากระป๋องนมควรใส่ปุ่ยชีวภาพจะดีไหมครับ

ทุเรียนรุ่นเท่ากระป๋องนมควรใส่ปุ่ยชีวภาพจะดีไหมครับ

3 Likes

ปุ๋ยชีวภาพจากอะไรคับ ถ้าต้นเล็กมากอาจยังไม่ใส่ เพราะรากยังไม่เดิน