ขอบคุณคับที่รับเข้ากลุ่ม

ขอบคุณ​คับที่รับเข้ากลุ่ม