ปลวกในดินกินรากต้นผลไม้จนตายหมดขอคำแนะนำหน่อยครับ

ปลวกในดินกินรากต้นผลไม้จนตายหมดขอคำแนะนำหน่อยครับ

ลองใช้นำ้สะเดารดรอบต้น เขาบอกช่วยได้

1 Like

ปกติปลวกไม่ทำลายไม้สดหรือไม้ที่มีชีวิต ถ้ามีปลวกมากินราก แสดงว่าระบบรากมีปัญหาอาจจะมีเชื้อราเข้าทำลายหรือหนอนของแมลงกลุ่มแมลงนูน แมลงค่อมทอง ด้วงกุหลาบทำลายก่อน แล้วปลวกมาทำลายซ้ำ ระยะแรกให้ใช้สารกลุ่ม 2ฟิโพรนิล 5%SC อัตรา 80ซีซีต่อน้ำ 20ลิตรรอบๆโคนต้น ระยะยาวคงต้องหาต้นเหตุที่แท้จริงว่ามีโรครากเน่าโคนเน่า หรือมีหนอนด้วงทำลายราก

1 Like

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

มีวิธีป้องกันปลวกมาไหมคะ