ที่ถามไปว่าฝนจะตกใหมวันนี้...ตอบว่าตก..ตกจริงๆด้วยแม่นมากกก

ที่ถามไปว่าฝนจะตกใหมวันนี้…ตอบว่าตก…ตกจริงๆด้วยแม่นมากกก