ขอสอบถามสถานที่รับซื้อลำไยสดพวงทอง จ.กำแพงเพชร และจ.ใกล้เคียงครับ

ขอสอบถามสถานที่รับซื้อลำไยสดพวงทอง จ.กำแพงเพชร และจ.ใกล้เคียงครับ