ส้มโอร่วงไม่ทันแก่ทำไงดีครับ

ส้มโอร่วงไม่ทันแก่ทำไงดีครับ

1 Like

เชื้อราหรือเปล่า ทำให้ผลอ่อนแอ

ธาตุอาหารหรือน้ำไม่พอหรือเปล่า มีรูปไหม

๑. น้ำและธาตุอาหารไม่สมดุลย์
๒. มีโรคกรีนนิ่งหรือไม่
๓.มีแมลงดูดน้ำเลี้ยงที่ผลหรือไม่

ลองพิจารณาดูนะคะ ถ้าหาสาเหตุได้แล้วจะได้วางแผนแก้ไขได้ถูกต้อง

พอจะมีรูปไหม น่าจะระบุสาเหตุได้ง่ายขึ้น

1 Like