มะละกอทำไมยอดถึงหงิก?

มะละกอทำไมยอดถึงหงิก?

2 Likes

หลายสาเหตุ ทั้งแมลงปากดูด หรือหนักหน่อยก็ไวรัส ลองส่งรูปมาดูกันได้

1 Like

มีรูปไหมคับ

1 Like

อาการยอดหงิกของมะละกอเกิดได้หลายสาเหตุ
1.อาการไวรัสจุดวงแหวน
2.แบคทีเรียโรคยอดบิด
3.เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อนระบาดที่ยอด
4.โดนละอองยาฆ่าหญ้าจากแปลงอ้อย ข้าวโพด หรือนาข้าว
ต้องมีรูปประกอบจึงจะวินิจฉัยได้

2 Likes