อาการใบเหลืองแบบนี้เกิดจากอะไรค่ะแก้ไขอย่างไร

อาการใบเหลืองแบบนี้เกิดจากอะไรค่ะแก้ไขอย่างไร

1 Like

เหมือนเป็นจุดๆ ด้วยไหมที่ใบ

2 Likes

เห็นจากไกลๆแล้วไม่แน่ใจว่าขาดธาตุอาหาร หรือระบบรากมีปัญหาไหม

1 Like