สวัสดีครับรบกวนสอบถามครับ เรื่องอัตราการใช้สารกำจัดโรคพืชและแมลงครับ เช่นสารตระกูลสัมผัสเช่นแมนโคเซบ โพรพิเนบ อัตราใช้ข

สวัสดีครับรบกวนสอบถามครับ เรื่องอัตราการใช้สารกำจัดโรคพืชและแมลงครับ
เช่นสารตระกูลสัมผัสเช่นแมนโคเซบ โพรพิเนบ อัตราใช้ข้างฉลาก30-50กรัม ซึ่งพอใช้จริงมีปัญหาเลอะหรือรัดพืชบางครั้งไหม้ได้ทั้งที่ใช้ตามฉลาก ใช้น้อยกว่าก็ไม่รู้ว่าเท่าไรถึงจะได้ผลเราจะมีวิธีกำหนดอัตราอย่างไรดีครับเพื่อให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกครับ ในสารกำจัดแมลงก็เช่นกันครับรบกวนด้วยครับ

2 Likes

ถ้าจะใช้เพื่อจดประสงค์การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ต้องใช้อัตราตามที่แนะนำไว้บควบคุมการทดสอบโดยภาชนะบรรจุ เพราะเป็นอัตราที่ได้ทดสอบและนักวิชาการว่ามีประสิทธิภาพ
การใช้ในอัตราที่ต่ำกว่าคำแนะนำ นอกจากจะไม่ได้ผลในการป้องกันกำจัดเท่าที่ควรแล้ว ในสารฯบางกลุ่มอาจจะกระตุ้นให้ศัตรูพืชสร้างความต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชขึ้นมาได้
การใช้ในอัตราที่มากกว่าตำแนะนำ นอกจากจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตแล้ว ในใสารนบางชนิด จะทำให้เกิดพิษกับพืชได้
การใช้ต้องพิจารณาถึงวิธีการพ่นสารฯ ด้วย การพ่นที่เหมาะสม คือ พ่นให้เป็นละอองฝอย และ ไม่ใช่เป็นการอาบน้ำให้พืช
นอกจากนั้น ต้องพิจารณาถึงวิธีการผสมสารต่างๆ ในกรณีที่ใช้สาหลายชนิด ต้องมีขั้นตอน และ วิธีการผสมที่ถูกต้องเหมาะสม

ขอบคุณมากครับ